ถามมา ตอบไป.. ไขข้อข้องใจ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

30/05/2022 Happy8workplace
Share:
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ ถามมา ตอบไป.. ไขข้อข้องใจ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
รายละเอียด

ถามมา ตอบไป.. ไขข้อข้องใจ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

ผู้แต่ง พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
โครงการ
ISBN 978-616-279-111-6
ปีที่พิมพ์ 2555
ดาวน์โหลด