องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด 529 หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-889296 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ 114 ม.4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 056-009709 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี 99/9 ม.15 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 056-373715 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต 9 หมู่ 9 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60221 056-269409 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 372 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-5141356 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 056-510810 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 999/19 หมู่ 6 (บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 056-217851 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 49 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-970112 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 27 หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-982621 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 58 วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-511582 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 58 วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-511582 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 082-2612132 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริการส่วนตำบลหูช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180 056-510834 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 080-9363944 ดูโครงการที่เข้าร่วม
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 619 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 086-4454255 ดูโครงการที่เข้าร่วม