องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ชมรมดูแลผู้พิการศินารา อ.ปากช่อง อำเภอปากช่อง ในเมืองอำเภอปากช่อง ตามที่อยู่456 หมู่ 9 อาคารศินารามันดาลา บ้าน, อำเภอปากช่อง, นครราชสีมา 30130. 0992816892 ดูโครงการที่เข้าร่วม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 0811469418 ดูโครงการที่เข้าร่วม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0910673878 ดูโครงการที่เข้าร่วม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 0860317356 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี 372 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 056-5141356 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 999/19 หมู่ 6 (บริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 056-217851 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด หมู่ 5 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 056-000540 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 3) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 0-5651-1965 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 77 หมู่ 15 ตำบลนิคมทุ่งโพทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 055-741-911 ต่อ 13 ดูโครงการที่เข้าร่วม
โรงเรียนราษฎร์วิทยา 226/4 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-531989 ดูโครงการที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 091-0697855 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน 99 หมู่ 4 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 056-874041 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 056-372200 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง 111 หมู่ที่ 2 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-202123 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเทศบาลตำบลไพศาลี 111 หมู่ 1 ถนนหลวงสาย 3004 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 056-259304 ดูโครงการที่เข้าร่วม