องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240  ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักกฎหมาย สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย 3395/39 อาคารสุรธร ชั้น 4, ถนน พระราม 9, แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมสายใยครอบครัว 47 ศรีธัญญา รพ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เลขที่ 93 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคม​มัคคุเทศก์​ 154 อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย 65/13 ซ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กุงเทพมหานคร 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมเด็กและสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 116 ถนน อาคารสงเคราะห์ สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ดูโครงการที่เข้าร่วม