องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
181 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลวัดเทพวนาราม ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110 08448891043 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพัฒนานิคม 190 หมู่ที่ 6 ซอย 21 ถนนพัฒนานิคม - วังม่วง ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140 0819943875 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขามเตี้ย วัดสว่างสระทอง เลขที่ 153 หมู่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 0988289539 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน "สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน ซอยกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400" 0851992884 ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียน (ศปส.) 18/1 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0982507878 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0916979021 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0816321040 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เสถียรธรรมสถาน 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 0941024945 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0955124993 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 0814798202 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0813480669 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0644264541 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0802054580 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ10210 0819458757 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0909912567 ดูโครงการที่เข้าร่วม