องค์กรเครือข่าย

องค์กรภาคสาธารณะ

ภาคีเครือข่าย
183 องค์กร
องค์กรต้นแบบ
1 องค์กร
บริษัท ที่อยู่ กิจกรรมที่ดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ดูโครงการที่เข้าร่วม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลวัดเทพวนาราม ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพัฒนานิคม 190 หมู่ที่ 6 ซอย 21 ถนนพัฒนานิคม - วังม่วง ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ดูโครงการที่เข้าร่วม
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขามเตี้ย วัดสว่างสระทอง เลขที่ 153 หมู่ 12 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน "สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน ซอยกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400" ดูโครงการที่เข้าร่วม
ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียน (ศปส.) 18/1 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดูโครงการที่เข้าร่วม
องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูโครงการที่เข้าร่วม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ดูโครงการที่เข้าร่วม
เสถียรธรรมสถาน 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ดูโครงการที่เข้าร่วม